Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst die voor 100% ten gunste gaat van minimaal 2 andere plaatselijke goede doelen.
 • De veiling bestaat uit een online-veiling en een live-veiling.
 • De aanbieder stelt zijn dienst/product gratis beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.
 • De veiling vindt plaats online via de site veiling.onzeveilingonline.nl.
 • De online veiling stopt om 12.00 uur op datum slotactiviteit en opent daarna tijdens de slotactiviteit (datum + tijdstip volgt) en eindigt op feestavond. Alleen tijdens deze slotactiviteit kunnen de onlinebiedingen overboden worden.
 • Aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site veiling.onzeveilingonline.nl
 • De veilingcommissie behoudt zich het recht voor diensten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • De live-veiling staat onder leiding van een veilingmeester.
 • De veilingmeester noemt per kavel in ieder geval: omschrijving product/dienst, aanbieder, omschrijving en startprijs (laatst geboden bedrag tijdens online-veiling).
 • De veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt door handopsteking. De veilingmeester wijst de dienst toe aan de hoogste bieder.
 • Een dienst wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.
 • Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van de dienst moet de koopsom direct na toewijzing in contanten of per factuur te voldoen.
 • De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.
 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 • De verenigiging wordt niet op enigerlei wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.
 • Ingeval van een geschil tussen bieders onderling, en ingeval van een geschil tussen een bieder en de veilingmeester of tussen meer bieders en de veilingmeester, beslist de veilingcommissie.
 • De hoogste bieder van de online-veiling kan binnen 1 week na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de veilingcommissie.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.